PROJEKTY:


Prehľad rozvojových projektov realizovaných NARP:

Názov projektu:
Trvanie projektu:
SR, Organizačno-technické zabezpečenie a moderovanie národného kola súťaže MLADÝ EURÓPAN
Financovanie: Európska komisia, Brusel, Belgicko, NARP
IX/2020 - X/2020
SR, Organizačno-technické zabezpečenie a moderovanie národného kola súťaže MLADÝ EURÓPAN
Financovanie: Európska komisia, Brusel, Belgicko, NARP
IV/2019 - VI/2019
SR, Organizačno-technické zabezpečenie a moderovanie národného kola súťaže MLADÝ EURÓPAN
Financovanie: Európska komisia, Brusel, Belgicko, NARP
IV/2018 - VI/2018
SR, Organizačno-technické zabezpečenie a moderovanie národného kola súťaže MLADÝ EURÓPAN
Financovanie: Európska komisia, Brusel, Belgicko, NARP
IV/2017 - VI/2017
SR, Organizačno-technické zabezpečenie a moderovanie národného kola súťaže MLADÝ EURÓPAN
Financovanie: Európska komisia, Brusel, Belgicko, NARP
IV/2016 - VI/2016
SR, Organizačno-technické zabezpečenie a moderovanie národného kola súťaže MLADÝ EURÓPAN
Financovanie: Európska komisia, Brusel, Belgicko, NARP
IV/2015 - VI/2015
SR, Organizačno-technické zabezpečenie a moderovanie národného kola súťaže MLADÝ EURÓPAN
Financovanie: Európska komisia, Brusel, Belgicko, NARP
IV/2014 - VI/2014
SR, Organizačno-technické zabezpečenie a moderovanie národného kola súťaže MLADÝ EURÓPAN
Financovanie: Európska komisia, Brusel, Belgicko, NARP
IV/2013 - VI/2013
SR, Organizačno-technické zabezpečenie a moderovanie národného kola súťaže MLADÝ EURÓPAN
Financovanie: Európska komisia, Brusel, Belgicko, NARP
IV/2012 - V/2012
SR, Organizačno-technické zabezpečenie a moderovanie národného kola súťaže MLADÝ EURÓPAN
Financovanie: Európska komisia, Brusel, Belgicko, NARP
IV/2010 - V/2010
SR, Organizačno-technické zabezpečenie a moderovanie národného kola súťaže MLADÝ EURÓPAN
Financovanie: Európska komisia, Brusel, Belgicko, NARP
IV/2009 - V/2009
SR, Organizačno-technické zabezpečenie a moderovanie národného kola súťaže MLADÝ EURÓPAN
Financovanie: Európska komisia, Brusel, Belgicko, NARP
IV/2008 - IV/2008
SR, Séria seminárov odbornej prípravy MSP v oblasti elektronického obchodu
Financovanie: Euro info centrum Bratislava, NARP
VIII/2005 - XII/2005
SR, Monitorovanie potrieb podnikateľského prostredia v regiónoch SR
Financovanie: NARMSP, NARP
IX/2005 - XII/2005
SR, EUROPE DIRECT INFORMATION NETWORK – príprava skupinového projektu trvalého informačného servisu o EU prostredníctvom siete vybraných centier RPIC v SR
Financovanie: EU, centrá RPIC: Komárno, Košice, Nitra, Poprad, Trebišov, Trenčín, Zvolen, NARP
IV/2005 - XII/2008
SR, Transfer poznatkov a skúseností z oblasti uplatňovania podporných finančných nástrojov pre MSP v krajinách EU a v SR
Financovanie: EU PHARE
IX/2001 – XII/2001
SR, Inovácia štruktúry podnikateľských služieb podpornej siete centier RPIC a BIC v SR
Financovanie: Creditanstallt fuer Wiederaufbau, SRN
IX/2000 – IX/2003
SR, Región Tatier, Profesionalizácia služieb siete podnikateľských centier RPIC a BIC v SR,
Financovanie: Úrad spolkového kancelára Rakúskej republiky
X/1998 - XI/1999
SR, Transfer poznatkov a skúseností z oblasti odbornej prípravy začínajúcich podnikateľov z radov nezamestnaných
Financovanie: Cepac Soissons, Francúzsko
VII/1997 - XII/1998
SR, Budovanie systému riadenia kvality podnikateľských služieb
Financovanie: Britský fond Know How, Veľká Británia
I/1996 - VII/1997
SR, Budovanie štruktúry podnikateľských služieb podpornej siete centier RPIC a BIC v SR
Financovanie: Creditanstallt fuer Wiederaufbau, SRN
I/1995 - VII/1996
SR, Budovanie infraštruktúry mimovládnych inštitúcií,
Financovanie: US Peace Corps, USA
VI/1995 - XII/1995