PARTNERI:

Vláda SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
Ministerstvo financií SR

Projektoví partneri NARP

 • Verejný sektor:
  • Ministerstvo hospodárstva SR.
  • Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.
  • Združenie miest a obci Slovenska.
 • Súkromný sektor:
  • Združenie podnikateľov Slovenska.
  • Slovenský živnostenský zväz.
  • Slovenská živnostenská komora.
  • Slovenská záručná a rozvojová banka.
 • Mimovládny sektor:
  • Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania,
  • Euro info centrum Bratislava.
  • Združenia lokálnych mimovládnych organizácií (CPK, SOPK, Akadémia vzdelávania a ďalšie) podľa ich účasti v konkrétnom projekte.