KONTAKTNÉ ÚDAJE:

Adresa:
Zochova 5
811 03 BRATISLAVA
Sekretariát
prezidenta:

Štefánikova 897/2
058 01 POPRAD
Tel:
+421-52-789 5161
Fax:
+421-52-789 5162
E-mail:
president@association.sk