INFORMÁCIE O EURÓPSKEJ ÚNII:

VŠETKO, čo potrebujete vedieť o Európskej únii, je pre Vás k dispozícii:

Na internete:

www.euroinfo.gov.sk
www.europa.eu.int
www.europarl.eu.int

www.strukturalnefondy.sk
www.eures.sk
www.ploteus.net


Na bezplatných linkách:

Slovak Telecom: 0800 103 104, 00 800 678 910 11
Orange Slovensko: 3876, 0905 387 638 (číslo je spoplatnené pre volania z iných mobilných sietí)


Počas návštevy v centrách EUROPE DIRECT na adresách:

www.europa.eu.int/comm/relays/lists/relayssk_sk.pdf