Členovia:

názov člena
adresa člena
štatut. zástupca
tel./ fax
e-mail/url
RPIC
Dunajská Streda
Kukučínova 459/18
929 01Dun. Streda
Ing. Juraj Fekete
031/ 550 3501
RPIC Komárno
Záhradnícka 15
945 01 Komárno
Ing. Zuzana Szabóová
035/ 770 1938
t./fax: 035/ 770 4582
RPIC Košice
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice
Ing. Vladimír Cirbes
055/ 641 9245
t./fax: 055/644 6863
RPIC Lučenec
Nám. Republiky 26
P. O. Box 5
984 01 Lučenec
Ing. Miroslav Haško
047/ 433 3941
047/ 433 3086
fax: 047/ 433 3087
RPIC Martin
Flámska 1
036 01 Martin
043/ 422 4880
043/ 423 9088
RPIC Nitra
Nábrežie mládeže 1
949 01 Nitra
Ing. Norbert Čeri
037/ 772 2400
037/ 772 2401
RPIC Poprad
Štefánikova 897/2
P. O. Box 36
058 01 Poprad

Ing. Peter Litavec, CSc.
052/ 772 1320
052/ 789 5161
fax: 052/ 789 5162
RPIC
Považská Bystrica

M.R.Štefánika 157/45
017 01 Pov. Bystrica
Ing. Jozef Hosmaj
042/ 432 5553
042/ 432 5554
042/ 432 5556
 RPIC Prešov
Reimanova 9
080 01 Prešov 
 Ing. Rastislav Tkáč
051/ 756 0317
051/ 756 0380
fax: 051/ 773 3552
 RPIC Trebišov
 M.R.Štefánika komplex Berehovo
075 01 Trebišov
 Ing. Ján Petr
056/ 672 5711
fax: 056/ 668 1360 056/ 668 1362
 RPIC Trenčín
Opatovská 23
911 01 Trenčín 
 Ing. Jozef Gerliczy
032/ 744 6020
032/ 744 2509
fax: 032/ 744 3990
 RPIC Zvolen
 Buzulucká 3
960 01 Zvolen
Ing. Miroslav Grekčo 
045/ 532 1646
fax: 045/ 532 1647
 RPIC Rožňava
Zakarpatská 19
048 01 Rožňava 
 JUDr. Karol Gogolák
058/ 788 0601
fax: 058/ 788 0602 
 BIC Bratislava
 Zochova 5
811 03 Bratislava
 Ing. Roman Linczényi
02/ 54 41 7515
 BIC CASSOVIA
Košice

 Floriánska 19
040 01 Košice
 Ing. Andrea Hrabovská
055/ 625 2160
fax: 055/ 685 4053
 BIC Prievidza
Hviezdoslavova 3
971 01 Prievidza 
 Ing. František Vrták
 046/ 542 4101
fax: 046/ 542 6733
 BIC
Spišská Nová Ves

 Zimná 72
052 01 Sp. Nová Ves
Mgr. Patrik Dluhoš
053/ 417 3811
fax:
053/ 417 3816
BIC
Banská Bystrica
 
Rudohorská 33
974 01 Ban. Bystrica 
Mgr. Miroslav Šipikal, PhDr. 
 048/ 471 6411
fax: 048/ 471 6414