NARP pripraví vedomostné testy pre národné kolo súťaže Mladý Európan v roku 2017

NARP pripraví v spolupráci s technickým tímom a partnermi súťaže súbor troch vedomostných testov pre národné kolo Mladý Európan v roku 2017.
 späť na články začiatok stránky