NARP realizuje organizačno-technické zabezpečenie národného kola vedomostnej súťaže Mladý Európan v roku 2017

Národná asociácia pre rozvoj podnikania je poverená na základe predloženého a posúdeného projektu realizovať národné kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan v roku 2017. Národné kolo sa pre 13 finalistov z regiónov Slovenska uskutoční v bratislavskom hoteli Bôrik dňa 06. júna 2017. 
 sp? na ?lnky za?iatok strnky