Záujem NARP o organizačno-technické zabezpečenie 12. ročníka národného kola súťaže Mladý Európan v roku 2017

NARP deklaruje opätovný záujem pre organizačno-technické zabezpečenie 12. ročníka národného kola vedomostnej súťaže pre študentov stredných škôl v SR o agende Európskej únie pod názvom "Mladý Európan" v roku 2017. NARP pripravuje v tejto súvislosti aj príslušný projektový návrh, ktorý v prípade, že bude oslovená Zastúpením Európskej komisie na Slovensku aj predloží na posúdenie.

 sp? na ?lnky za?iatok strnky