Prezident NARP už po 8. raz úspešne ukončil a vyúčtovali rozvojový projekt "Organizačná a technická podpora národného kola vedomostnej súťaže o Euŕpskej únii pod názvom Mladý Európan" organizovanej každoročne pre študentov stredných škôl ako 13 regionálnych víťazov z celej SR.
 späť na články začiatok stránky