Upozornenie členov NARP na výzvu agentúry SBA na obsadenie pozícii externých spolupracovníkov Národného podnikateľského centra: http://www.sbagency.sk/vyzva-na-obsadenie-pozicii-externych-spolupracovnikov-narodneho-podnikatelskeho-centra#.V2EK0MuvhJ8

Prezident NARP dáva do pozornosti členom NARP vyššie uvedenú výzvu agentúry SBA pre externých spolupracovníkov Národného podnikateľského centra v Bratislave. Ukončenie výzvy je stanovené na deň 31.08.2016.
 späť na články začiatok stránky