Projekt „Organizácia a technická pod-pora celoslovenského kola vedomostnej súťaže pre študentov stredných škôl Mladý Európan 2008, 2009 a 2010“

Cieľom projektu bolo prostredníctvom súťaže zvýšiť úroveň všeobecnej informovanosti špecifickej cieľovej skupiny občianskej verejnosti - študentov stredných škôl v SR o EU poskytnutím možnosti získať informácie a odpovede na otázky o inštitúciách, legislatíve, politikách, programoch Európskej únie a jednotlivých členských štátoch. Projekt zároveň umožnil poskytnúť spätnú väzbu inštitúciám Európskej únie o dosiahnutej úrovni európskeho povedomia u mladej generácie na Slovensku. Do aktivít projektu bolo zapojených 7 členov NARP.
 späť na články začiatok stránky