Projekt „Monitorovanie podnikateľského prostredia z hľadiska potrieb využitia podporných nástrojov pre malých a stredných podnikateľov“

Druhý projekt bol zameraný na spokojnosť MSP s doteraz využitými podpornými nástrojmi v rámci štátnych podporných programov, a tiež v rámci programu predvstupovej pomoci EU PHARE, prípadne štrukturálnych fondov Európskej únie. Zaujímavým bolo okrem iného aj zistenie prínosu poradenských, vzdelávacích a informačných služieb poskytnutých sieťou centier RPIC a BIC v SR v uplynulom období rokov 1995 – 2005 v rámci štátnych aj neštátnych podporných programov pre rast odborných kompetencií MSP.

 späť na články začiatok stránky