NARP úspešne organizačno-technicky zabezpečila 14. ročník celoslovenského kola súťaže Mladý Európan 2019 v Košiciach

Z poverenia Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike zabezpečila Národná asociácia pre rozvoj podnikania aj v roku  2019 organizačno-technicky hladký priebeh celoslovenského kola vedomostnej súťaže pre študentov stredných škôl pod názvom Mladý Európan 2019.

 späť na články začiatok stránky