NARP úspešne organizačno-technicky zabezpečila celoslovenské kolo súťaže Mladý Európan 2018

Z poverenia Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike zabezpečila Národná asociácia pre rozvoj podnikania aj v tomto roku organizačno-technicky hladký priebeh celoslovenského kola vedomostnej súťaže pre študentov stredných škôl pod názvom Mladý Európan 2018. Išlo o už tradičné podujatie pre spolu cca 70 účastníkov, hostí a členov poroty, tentoraz v Novom Smokovci, vo Vysokých Tatrách. NARP ďakuje aj touto cestou za prejavenú dôveru zo strany Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.
 späť na články začiatok stránky