NARP má záujem zúčastniť sa výberového konania na dodávateľa organizačne-technického zabezpečenia NK ME 2018

Vedenie NARP má, s ohľadom na pozitívne skúsenosti z minulých rokov, záujem o účasť vo výberovom konaní na dodávateľa organizačnom-technického zabezpečenia národného kola vedomostnej súťaže Mladý Európan v roku 2018.
 späť na články začiatok stránky