Zapojenie členov NARP do výzvy ZEK v SR pre pokračovanie siete centier EDIC

Viacero členov NARP sa zapojilo do v júni zverejnenej výzvy ZEK v SR pre novú sieť centier Europe Direct 4. generácie pre roky 2018 - 2020. Výsledky sa dozvedia koncom novembra 2017.
 späť na články začiatok stránky