NARP odštartovala organizačno-technické prípravy na úspešnú realizáciu národného kola Mladý Európan 2017

Národná asociácia pre rozvoj podnikania odštartovala v tomto týždni intenzívne organizačno-technické prípravy pre úspešnú realizáciu národného kola vedomostnej súťaže Mladý Európan v roku 2017. Podujatie sa uskutoční v dňoch 05. - 06. júna 2017 v Bratislave. Na cca 70 účastníkov súťaže čaká zaujímavý dvojdňový program a na víťazov zasa hodnotné vecné ceny!
 späť na články začiatok stránky