NARP kontaktovala jeje kooperačných partnerov pre realizáciu národného kola vedomostnej súťaže Mladý Európan v roku 2017.

Dnes kontaktoval prezident NARP sieť jej kooperačných partnerov pre organizačnom-technické zabezpečenie národného kola vedomostnej súťaže Mladý Európan v roku. 2017. Súťaže na národnej úrovni sa zúčastní 13 trojčlenných tímov študentov stredných škôl z celého Slovenska.
 späť na články začiatok stránky