NARP rozbehla organizačnú prípravu národného kola vedomostnej súťaže Mladý Európan v roku 2017

 späť na články začiatok stránky