Vzdelávaco – poradenský projekt „Elektronické obchodovanie súčasný stav a prax v SR“

Cieľom prvého projektu bolo formou série vzdelávaco-poradenských seminárov poskytnúť podnikateľom v každom z ôsmych krajov Slovenska prehľad o aktuálnom stave využitia elektronického obchodovania v SR a prehĺbiť ich znalosti poskytnutím odborných poznatkov a praktických rád o využívaní moderných informačných technológií a internetu pri podnikaní.Seminárov sa zúčastnilo viac ako 120 malých a stredných podnikateľov, ktorí ich absolvovaním získali nové poznatky o elektronickom obchodovaní, cenné odborné rady a praktické usmernenia pre využitie tejto formy rozvíjania obchodných vzťahov najmä na medzinárodnej úrovni v podmienkach ich podniku. Prínosom boli tiež nové podnikateľské kontakty a bezprostredná výmena skúseností pri zavádzaní systémov elektronického obchodovania medzi účastníkmi seminárov.
 späť na články začiatok stránky