NARP úspešne organizačno-technicky zabezpečila celoslovenské kolo súťaže Mladý Európan 2018

09.07.2018

Z poverenia Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike zabezpečila Národná asociácia pre rozvoj podnikania aj v tomto roku organizačno-technicky hladký priebeh celoslovenského kola vedomostnej súťaže pre študentov stredných škôl pod názvom Mladý Európan 2018. Išlo o už ...

NARP má záujem zúčastniť sa výberového konania na dodávateľa organizačne-technického zabezpečenia NK ME 2018

06.03.2018

Vedenie NARP má, s ohľadom na pozitívne skúsenosti z minulých rokov, záujem o účasť vo výberovom konaní na dodávateľa organizačnom-technického zabezpečenia národného kola vedomostnej súťaže Mladý Európan v roku 2018. ...

Zapojenie členov NARP do výzvy ZEK v SR pre pokračovanie siete centier EDIC

25.09.2017

Viacero členov NARP sa zapojilo do v júni zverejnenej výzvy ZEK v SR pre novú sieť centier Europe Direct 4. generácie pre roky 2018 - 2020. Výsledky sa dozvedia koncom novembra 2017. ...

NARP úspešne ukončila projekt Národné kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan v roku 2017

26.06.2017

NARP v minulom týždni úspešne dokončila realizáciu projektu Organizačno-technická príprava a realizácia národného kola vedomostnej súťaže Mladý Európan v roku 2017. Išlo o ďalší zo série projektov tohto druhu, ktoré NARP uskutočnila k spokojnosti ZEK v SR a učastníkov s ...

NARP odštartovala organizačno-technické prípravy na úspešnú realizáciu národného kola Mladý Európan 2017

19.05.2017

Národná asociácia pre rozvoj podnikania odštartovala v tomto týždni intenzívne organizačno-technické prípravy pre úspešnú realizáciu národného kola vedomostnej súťaže Mladý Európan v roku 2017. Podujatie sa uskutoční v dňoch 05. - 06. júna 2017 v Bratislave. Na cca 70 účas ...

NARP kontaktovala jeje kooperačných partnerov pre realizáciu národného kola vedomostnej súťaže Mladý Európan v roku 2017.

28.04.2017

Dnes kontaktoval prezident NARP sieť jej kooperačných partnerov pre organizačnom-technické zabezpečenie národného kola vedomostnej súťaže Mladý Európan v roku. 2017. Súťaže na národnej úrovni sa zúčastní 13 trojčlenných tímov študentov stredných škôl z celého Slovenska. ...

NARP rozbehla organizačnú prípravu národného kola vedomostnej súťaže Mladý Európan v roku 2017

24.04.2017

...

NARP pripraví vedomostné testy pre národné kolo súťaže Mladý Európan v roku 2017

04.04.2017

NARP pripraví v spolupráci s technickým tímom a partnermi súťaže súbor troch vedomostných testov pre národné kolo Mladý Európan v roku 2017. ...

NARP realizuje organizačno-technické zabezpečenie národného kola vedomostnej súťaže Mladý Európan v roku 2017

02.04.2017

Národná asociácia pre rozvoj podnikania je poverená na základe predloženého a posúdeného projektu realizovať národné kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan v roku 2017. Národné kolo sa pre 13 finalistov z regiónov Slovenska uskutoční v bratislavskom hoteli Bôrik dňa 06. júna ...

Záujem NARP o organizačno-technické zabezpečenie 12. ročníka národného kola súťaže Mladý Európan v roku 2017

07.02.2017

NARP deklaruje opätovný záujem pre organizačno-technické zabezpečenie 12. ročníka národného kola vedomostnej súťaže pre študentov stredných škôl v SR o agende Európskej únie pod názvom "Mladý Európan" v roku 2017. NARP pripravuje v tejto súvislosti aj príslušný projektov ...

27.06.2016

Prezident NARP už po 8. raz úspešne ukončil a vyúčtovali rozvojový projekt "Organizačná a technická podpora národného kola vedomostnej súťaže o Euŕpskej únii pod názvom Mladý Európan" organizovanej každoročne pre študentov stredných škôl ako 13 regionálnych víťazov z cel ...

Prezentácia služieb Národnej asociácie pre rozvoj podnikania v Starej Ľubovni

24.06.2016

Prezident NARP prezentoval históriu a služby NARP na diskusnom fóre s min. 250 študentmi stredných šķôl mesta a okresu Starã Ľubovňa dňa 24. júna 2016

...

Upozornenie členov NARP na výzvu agentúry SBA na obsadenie pozícii externých spolupracovníkov Národného podnikateľského centra: http://www.sbagency.sk/vyzva-na-obsadenie-pozicii-externych-spolupracovnikov-narodneho-podnikatelskeho-centra#.V2EK0MuvhJ8

15.06.2016

Prezident NARP dáva do pozornosti členom NARP vyššie uvedenú výzvu agentúry SBA pre externých spolupracovníkov Národného podnikateľského centra v Bratislave. Ukončenie výzvy je stanovené na deň 31.08.2016. ...

Projekt „Organizácia a technická pod-pora celoslovenského kola vedomostnej súťaže pre študentov stredných škôl Mladý Európan 2008, 2009 a 2010“

14.06.2016

Cieľom projektu bolo prostredníctvom súťaže zvýšiť úroveň všeobecnej informovanosti špecifickej cieľovej skupiny občianskej verejnosti - študentov stredných škôl v SR o EU poskytnutím možnosti získať informácie a odpovede na otázky o inštitúciách, legislatíve, politikách ...

Projekt „Monitorovanie podnikateľského prostredia z hľadiska potrieb využitia podporných nástrojov pre malých a stredných podnikateľov“

14.06.2016

Druhý projekt bol zameraný na spokojnosť MSP s doteraz využitými podpornými nástrojmi v rámci štátnych podporných programov, a tiež v rámci programu predvstupovej pomoci EU PHARE, prípadne štrukturálnych fondov Európskej únie. Zaujímavým bolo okrem iného aj zistenie prínosu ...

Vzdelávaco – poradenský projekt „Elektronické obchodovanie súčasný stav a prax v SR“

26.05.2016

Cieľom prvého projektu bolo formou série vzdelávaco-poradenských seminárov poskytnúť podnikateľom v každom z ôsmych krajov Slovenska prehľad o aktuálnom stave využitia elektronického obchodovania v SR a prehĺbiť ich znalosti poskytnutím odborných poznatkov a praktických rád o vy ...